Naša spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu 20 rokov, poskytuje občanom a firmám jednoduché a komplexné zbavenie sa odpadov zo železa a farebných kovov formou prijateľnou pre životné prostredie. Pracujeme  v súlade s účelom Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý uprednostňuje zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodnením.